Skoro Pan Jezus jest "zrodzony" a nie stworzony, to kiedy owe zrodzenie w takim razie nastąpiło?

 

Do zaganienia poruszonego przez Kolegę "Jest" na stronie:

jest.neon24.info/post/168831,czy-biblia-swiadkow-jehowy-glosi-nieprawde

Przekład Nowego Świata czyli Przekład Świadków... chodzących od domu do domu z fałszywą nauką na ustach, jest bardzo dziwny, by nie rzec – fałszywy.

Jednak jeśli chodzi o fałszywość tłumaczenia to niestety w kilku miejscach również inne przekłady mogą mieć wiele do życzenia. Przekład którym ja codziennie się posługuję to Biblia Warszawska. To tak zwany "mój przekład". Gdy jednak rozmawiam z katolikiem to trzymam w ręce Biblię Tysiąclecia. Pomimo wszystko tak samo postępuję z Przekładem Nowego Świata, choć nie zawsze to jest możliwe biorąc pod uwagę dziwność owego tłumaczenia.

Modlitwa zwana "Credo" mówi, że Pan Jezus został zrodzony a nie stworzony.

Lubię podejmować trudne tematy zatem moje trzy grosze musi być w tym miejscu wtrącone i od razu napiszę, że kompletnie z tym fragmentem credo się nie zgadzam.

Napiszę tak: Pan Jezus jest Pierwszym Dziełem Boga Ojca. To zdanie jest raczej zrozumiałe. Ale jak wytłumaczyć stwierdzenie, że Pan Jezus jest zrodzony a nie stworzony? I tutaj następują komplikacje myślowe. Po prostu "czacha dymi" od różnych akrobatycznych wymysłów.

Skoro Pan Jezus jest "zrodzony"a nie stworzony, to kiedy owe zrodzenie w takim razie nastąpiło?

Na samym początku gdy jeszcze nie było nic z tego co istnieje? A może... kiedy indziej, w innym historycznym czasie?

Właściwie odpowiada nam na to pytanie Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich. Mianowicie czytamy tam, iż:

"(32) My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: (33) że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, WSKRZESIWSZY Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie DZIŚ ZRODZIŁ. (34) A [to], że Go WSKRZESIŁ Z MARTWYCH i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził: Wypełnię wierne, święte sprawy Dawida. (35) Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu".

13/32-35

Z powyższego zapisu wyraźnie wynika, że zrodzennie Syna Bożego nastąpiło z chwilą... zmartwychwstania. Jest to symbol zrodzenia do nowego duchowego życia.

Wtedy to, z chwilą zmartwychwstania Syna Bożego spełniło się owe "DZIŚ" wymienione wyżej w cytacie.

Czy zatem Bóg Syn, zrodzony jest z Ojca "przed wszystkimi wiekami, jak głosi credo?

Ale ktoś zadałby pytanie: Skoro wtedy nastapiło zrodzenie o którym teraz piszę, to jak w ogóle opisać samo zaistnienie Bożego Syna?

Otóż Pismo Święte odpowiada nam na to pytanie, tylko rozum ukształtowany fałszywym dogmatem nie pozwala nam tego przyjąć do wiadomości.

Pan Jezus powołany został do istnienia Słowem Boga Ojca i zaistniał tak jak zaistniało każde powołane do istnienia życie.

Po prostu Syn Boga Ojca jest początkiem stworzenia Bożego.

Objawienie Pana Jezusa dane Janowi 3/14:

"(14) Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego".

Oraz:

List Apostoła Pawła do Kolosan 1:

"(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia...".

Tymczasem starczy!